صفحه ها
دسته
وبلاگ دوستان
وبلاگ دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 499809
تعداد نوشته ها : 559
تعداد نظرات : 493
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
بار خدایا!
از من در گذر
از کجروی های گذشته و آینده ام
آشکار و نهانم
از اسرافی که بر خویشتن کرده ام
از آنچه تو بهتر از من بدان آگاهی
خداوندا!
عقوبت را تو پیش می افکنی
و تو آن را وا پس می نهی
به دانشی که از نهان داری
و نیرویی که بر همه ی آفریدگان
که جز تو، هیچ خدایی نیست ؛
خداوندا!
مادام که می دانی زندگانی برای من نیک است
زنده ام بدار
و آن گاه که دانستی مرگ برای من نیکوست
بمیرانم ؛
بار خدایا!
می خواهم که در نهان وآشکار از تو بترسم
و در تنگدستی و بی نیازی،
خرسند و میانه رو باشم
از تو نعمتی می خواهم که فنا نپذیرد
و چشم روشنی که بریده نشود
از قضایت، خرسندی می خواهم
و از پی مرگ، زیستی گوارا
لذت دیدار روی تو
شوق دیدار و روبرو شدن با تو
بی داشتن رنجی زیان بار
و آزمونی گمراه کار.
دسته ها : حرف من

آنکه می اندیشد «من از همه بهترم» سواره بر باره غفلتی است که شیطان هم به گرد راهش نمی رسد!

دسته ها : حرف من


خدایا "عقیده" مرا از دست "عقده ام" مصون بدار.

خدایا به من قدرت تحمل عقیده "مخالف" ارزانى کن.

خدایا مرا همواره آگاه و هوشیار دار، تا پیش از شناختن "درست " و "کامل" کسى، با فکرى مثبت یا منفى قضاوت نکنم

دسته ها : حرف من

معنی عشق وقتی گمراه می شود

 که معنای آن به زبان سپرده شود نه قلب

دسته ها : حرف من

تکراری شده ام آنقدر

که پیراهنم دیگر مرا از حفظ میپوشد

دسته ها : حرف من

الهی! پنداشتم که تو را شناختم

 اکنون پنداشت خود را به آب انداختم

دسته ها : حرف من

 

اندیشه زبان نیست که در کام دهان زندانی گردد ،

 بلکه اندیشه عین کلام است

 و کلام در دهان تکرار می شود ،

 هرچند زبان در کام نچرجد .

دسته ها : حرف من
 

خدایا رحمتی کن تا ایمان نان ونام  برایم نیاورد

 

قوتم بخش تا نانم را وحتی نامم رادر خطر ایمانم افکنم

 تا ازآنهاباشم که پول دنیا را میگیرندوبرای دین کار میکنند

نه از آنها که پول دین میگیرندوبرای دنیا کار میکنند

 

دکتر شریعتی

دسته ها : حرف من

درد من زندگی  کردن در قفس نیست

درد من زندگی کردن با پرندگانیست که تصور پرواز در آسمان در خیالشان نمیگنجد

دسته ها : حرف من
X